ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

İşçiler en temel sorun olarak düşük ücreti görüyor

DİSK'in yaptırdığı ve işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını ortaya çıkarmayı hedefleyen "Türkiye işçi sınıfı gerçeği" başlıklı saha araştırmasında çarpıcı veriler yer aldı.

Etkin Haber Ajansı / 21 Şubat 2018 Çarşamba, 14:39

İSTANBUL- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi, Türkiye genelindeki işçilerin yaşam ve çalışma koşullarını araştırdı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın 'işkolu ve bölgesel ayırım gözetmeden tüm işçileri kapsadığı ve işçi sınıfının genel bir tablosunu sunduğu' kaydedildi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yapılan basın toplantısında konuştu. Beko, "Bilindiği gibi saha araştırmaları işçi sınıfının çalışma ve yaşama koşullarıyla ilgili algılarını ve beklentilerini ortaya koyan önemli bilimsel araçlar arasında yer almaktadır. İşçilerle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu, işçi sınıfının somut durumu ve bu durumla ilgili algı ve beklentilerinin bilinmesi, sendikal politikaların oluşturulmasında ve sendikal mücadele önceliklerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor" diye belirtti.

"Araştırma, Türkiye'deki işçi sınıfının çalışma ve yaşama koşulları, yanı sıra işçilerin sendikalara ilişkin tutumlarını tespit etmek açısından büyük önem taşıyor. Araştırmada çalışma ve yaşama koşulları yanı sıra toplumsal cinsiyet, sınıf bilinci ve sosyal hayat ile ilgili algı ve beklentilere de yer verildi" diyen Beko, araştırmanın Türkiye işçi sınıfı gerçeğini anlama konusunda hem bilim dünyasına hem de sendikalara önemli veriler sunacağını ve emek politikalarının oluşturulmasında önemli katkılar yapacağını ifade etti.

SİGORTASIZLIK VE SENDİKASIZLIK KRİTİK DÜZEYDE

Araştırma sonuçlarına göre, 2017 sonu itibariyle işçilerin ortalama giydirilmiş net geliri 1894 TL. 2017 yılı asgari ücretin 1404 TL olduğu düşünülecek olursa işçilerin ortalama net kazançları asgari ücrete yakın. İşçilerin yüzde 66'sı 2000 TL'den az gelir elde ediyor.

İşçilerin yüzde 18'i çalıştığı iş yerinde sigortası olmadığını belirtti. Sigortasızlık eğitim, cinsiyet ve kayıt dışılığa göre değişiklik gösteriyor. 15-24 arası genç işçiler içinde sigortasızların oranı yüzde 34 ile 43 arasında değişiyor.

İşçilerin yüzde 54'ü ay sonunu zorlukla getirdiğini ifade etti. Lise altı eğitime sahip işçilerin yüzde 59'u ve sigortasız işçilerin yüzde 71'i ay sonunu zorlukla getirdiklerini beyan ediyor.

Türkiye'de çalışma süreleri OECD ve AB ortalamasına göre yüksek. OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40,4 saat iken Türkiye'de 49,3 saat. İşçilerin yüzde 55'i haftada en az bir gün ve daha fazla olmak üzere fazla mesai yapıyor.

Araştırmaya göre işçilerin yüzde 87'si sendikasız. İşçilerin yüzde 44'ü sendikalara olumlu bakarken, olumsuz bakanların payı yüzde 16.

Sendikalı işçiler sendikasızlara göre yüzde 21 daha fazla gelir elde ediyor. Sendikalı işçilerde yıllık izin kullanmadıklarını söyleyenlerin oranı daha düşük. Araştırma, sendikalı işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının sendikasızlara göre belirgin biçimde daha iyi olduğunu gösterdi.

İşçilerin dörtte biri hiç yıllık izin kullanmıyor. İşçi gruplarına göre farklılık gösteren yıllık izin kullanımı sigortasızlarda yüzde 48'e yükseliyor.

İŞÇİLERİN EN ÖNEMLİ SORUNU DÜŞÜK ÜCRET VE İŞSİZLİK

Araştırmaya göre çalışma hayatında düşük ücreti sorun olarak gören işçilerin oranı yüzde 77. Çalışma hayatının ikinci en önemli sorunu ise yüzde 75 ile işsizlik.

İşçilerin yüzde 43'ü kendisine ve ailesine yeterince zaman ayıramadığından şikayetçi. Yaptığı işe karşılık adil ücret kazandığını, ücretinden memnun olduğunu düşünen işçilerin oranı ise yarıdan az.

İşçilerin yüzde 14'ü siyasi görüş ve düşünceleriyle ilgili ayrımcılığa uğruyor. Kadınların yüzde 23,2'si işe alım aşamasında ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti. Öte yandan kadın işçilerin sadece yüzde 7'si iş yerlerinde kreş desteği sunulduğunu kaydetti.

İşçilerin yüzde 44'üne göre iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yetersiz. İş yerinde çalışma arkadaşlarının ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı yaşandığını söyleyenlerin oranı yüzde 1,4.