ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

TTB şehir hastaneleri raporu: Sağlık çalışanları kolayca hedef olacak

Şehir hastaneleriyle ilgili yaptığı çalıştayın raporunu yayınlayan TTB, şehir hastanelerinin yüksek maliyeti nedeniyle hastalardan fazla ücret alınmasına, sağlık çalışanlarının koşullarının kötüleşmesine neden olacağını kaydetti. Şehir hastanelerindeki yetersiz insan sayısı nedeniyle sağlık emekçilerinin hedef haline getirileceği raporda, bir dizi çözüm önerisi sunuldu.

Etkin Haber Ajansı / 11 Şubat 2018 Pazar, 17:27

HABER MERKEZİ - Türk Tabipleri Birliği'nın (TTB), 20 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme, Şehir Hastaneleri Çalıştayı" bünyesinde oluşturulan Çalışma Grupları'nın raporları tamamlandı.

"Şehir Hastanelerinde Kira ve Hizmet Bedelleri Nasıl Ödenecek?", "Şehir Hastanelerinde Sağlık Hizmeti Sunumu, Tıp ve Uzmanlık Eğitimi" ile "Sağlık Emekçilerini Neler Bekliyor" başlıklı 3 ayrı Çalışma Grubu'nda yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan raporlar açıklandı.

Şehir hastanelerinin hazırlıksız, birçok eksiklikle, politik ve ekonomik beklenti ve baskılarla açıldığı kaydedilen raporda, bu eksikliklerin giderilmesi için kimi çabalar olsa da yaşanan kaosun hala devam ettiği kaydedildi. Bu çalışma ortamının sağlık çalışanlarının şiddete uğrama olasılığının giderek artmasına ve aynı zamanda iş kazalarının sık görülmesine neden olacağının da altı çizildi.

'HEKİMLERİN YALNIZLAŞMASINA VE DEĞERSİZLEŞMESİNE NEDEN OLACAK'

Şehir hastaneleri hasta ve tedavi odaklı planlandığı ifade edilen raporda, "Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ortak kullanma mekanları bulunmamaktadır. Bu durum sağlık çalışanlarının birlikte iş üretme, yapılan işi değerlendirme ve öneri alma olanaklarını imkansız hale getirmektedir. Aynı zamanda iyi hekimlik uygulamaları ve nitelikli sağlık hizmeti vermenin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Şehir hastanesi olarak planlanmasına rağmen kimi şehir hastaneleri eğitim hastanesi görevini de görmektedir. Bu durum asistan eğitiminde yetersizlik ve sorunların daha da artmasına sebep olacaktır. Şehir hastanelerinde hekimler polikliniklerde hemşire, tıbbi sekreter olmadan çalıştırılmak istenmektedir. Bu çalışma ortamı hekimlerin yalnızlaşmasına ve değersizleşmesinin aracı olacaktır" diye kaydedildi.

Şehir hastanelerinin modern hastane standartlarının çok üstünde olduğu kaydedilen raporda, hastaya ulaşma konusunda zorluklar hastaların ve hekimlerin mağduriyetini arttıracağı ifade edildi. "Şehir hastanelerinde yaşanan sorunlar sabit bir telefon hattı üzerinden bir çalışana iletilerek çözülmeye çalışılmaktadır" denilen raporda, bu yöntemin sorunun çözümü konusunda hızlı hareket etmeyi engelleyeceği belirtildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HEDEF HALİNE GETİRİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRACAK'

Raporda, "Şehir hastanelerinde yazılım sorunlarının giderilememesi sağlık hizmetinin sürekliliğini engellediği gibi, başta hekimler olmak üzere hastalarla sağlık çalışanları arasında gerilimlerin yaşanmasına sebep olmaktadır.
Özellikle radyolojik görüntüleme sisteminde yaşanan aksaklıklar, tomografilerin hizmet alımı yoluyla değerlendirilmesi birçok tıbbi hatayı ve gecikmeyi beraberinde getirdiği gibi sağlık çalışanlarının hedef haline gelmesini kolaylaştırmaktadır" diye belirtildi.

Çok geniş alana kurulan şehir hastanelerindeki acil servislerde çalışan insan sayısının ihtiyacın altında olduğu kaydedilen raporda, "Şehir hastanelerinde hasta ve yatak sayılarının artmasına rağmen aynı oranda hekim ve diğer sağlık çalışanlarının sayısı artmamıştır. Artan iş yükü, yönetimlerin fazla hasta bakılması ve hasta yatışı yapılması konusundaki baskıları, yaşanan aksaklıkların sorumlusu olarak hekim ve diğer sağlık çalışanlarının görülmesi ve yönetimlerin bu bakışa hizmet etmeleri, teknik alanda eksikliklerin fazlalığı, çalışma sürelerinin uzunluğu, ücretlerin yetersizliği ve düşmesi, sağlık çalışanlarının yalnızlaştırılması tüm çalışanlarda mutsuzluğa, huzursuzluğa sebep olmakta ve tüm çalışanlar hızla tükenmişliğe sürüklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

'ŞEHİR HASTANELERİNDE KİRA VE HİZMET BEDELİ NASIL ÖDENECEK?'

Hesaplamalara göre şehir hastanelerine yapılacak ödemelerin toplam bedelinin 60 milyon doları bulabileceği belirtilirken, maliyetlerin tam olarak hesaplanmasının çok zor olduğu ifade edilen raporda, döviz kurunun öngörülemediği vurgulandı. Bu paraların ödenemeyeceği kaydedilen raporda, "Borçlar uluslararası tahkime bağlı; devlet zorlansa da öncelikle bu borçları ödemek zorunda kalacak. Hekimler ve sağlık çalışanları ödenecek kira ve hizmet bedelleri nedeniyle döner sermaye gelirlerinde azalma olacağından kaygılanıyor" denildi. Sağlık Bakanlığı'nın kiraların genel bütçeden karşılanacağına yönelik açıklamasına dikkat çekilen raporda, 2018 bütçesine 2,6 milyar TL şehir hastanelerinin kira ve hizmet ödemeleri için ayrıldığı, bunun 1,3 milyar TL'si kira 1,3 milyar TL'si hizmet bedeli olarak ayrıldı. Hizmet bedelinin kapsamının ne olduğunun belli olmadığının altı çizildi.

Projeler çok büyük, kapalı alan fazla, kira ve hizmet bedelleri yüksek olduğu ve bu yüzden de maliyetlerinin arttığı ifade edilen raporda, buna rağmen şirketlerin bu kadar uzun vadeli sözleşmelerde zorlanabileceği, bunların riski de kamunun üzerinde olduğu belirtildi.

'KİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞSİZ KALMASI SÖZ KONUSU'

Kimi sağlık çalışanlarının işsiz kalması söz konusu olacağı vurgulanan raporda, hastane gelirlerinin artmasının ve bu borçların ödenmesinin imkansız olduğu kaydedildi. Raporda, "Global bütçede artış gerekiyor; SGK'nın açığı çok fazla olduğu, zorda olduğu için artış olamıyor. Hazine sağlık projelerine garanti vermedi; aslında ilgili yasada bu mümkündür. Sağlık Bakanlığı borçlanıyor, garanti veriyor görünüyor. Sağlık turizmi de bu hastanelerin gelir kaynağı olarak bildiriliyor; ancak gelir artışına yol açacağı kuşkulu. Şehir hastanelerine ulaşımın zor olması şehir içindeki özel hastanelerin sayısını ve buralara giden hasta sayısını artırabilir" denildi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRİMLERİNDE YALNIZ BIRAKILMAMALI'

TTB tarafından hazırlanan raporda çözüm önerileri olarak şu ifadeler yer aldı: "Siyasal iktidar ve yöneticiler sağlık alanında yaşanan sorunların hekimler ve diğer sağlık çalışanlarından kaynaklandığına yönelik bir algı yönetimi sergiliyor ve bunda da başarılı oluyorlar. Bu durum hekim ve diğer sağlık çalışanlarının psikolojik yıpranmalarının giderek artmasına sebep olmuştur. Meslek örgütlerimiz ve sendikalarımız bu algı yönetimini başarısız kılmak için mücadele etmeli ve sağlık çalışanları birimlerinde yalnız bırakılmamalı sık sık ziyaret edilmelidir.

"Şehir hastaneleri açılacak illerde var olan hastanelerin kapanmaması için çaba gösterilmelidir. Kitle örgütleri, mahalle sakinleri, muhtarlıklar, esnaf vb yaşanacak olumsuzluklar konusunda bilgilendirilmeli ve tutum almaları sağlanmalıdır.

"Şehir hastaneleri açılacak iller örgütlerimizce ziyaret edilmeli ve birim toplantıları yapılmalıdır. Şehir hastanelerinin açıldığı ilk günlerde örgüt temsilcilerimizin bu hastanelerde sağlık çalışanlarını yalnız bırakmamaları çok önemlidir.

"Kadroya geçirilecek taşeron işçilere şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte başka bir kurum ve şehir de çalıştırılabilecekleri bilgilendirmesi yapılmalıdır.

'TEMSİLCİLİKLER BELİRLENMELİ VE AKTİF HALE GETİRİLMELİ'

"Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin zorunlu mesleki sigortaları gözden geçirilmelidir. Şehir hastanelerinde her klinikte temsilciler belirlenmeli ve temsilcilikler aktif hale getirilmelidir. Bugüne kadar açılmış şehir hastanelerindeki sorun ve çözümsüzlükler kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Şehir hastaneleri yerine nasıl bir hastaneciliği ve sağlık sistemini önerdiğimiz kamuoyuna sunulmalıdır."