ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

HDP Kadın Konferansı: Cesaretle yaşamı savunuyoruz

HDP Kadın Konferansı sonuç bildirgesinde, kadınların faşist saldırganlığa yanıtının "Kadın Yaşamdır, Cesaretle Yaşamı Savunuyoruz" olduğu belirtildi.

Etkin Haber Ajansı / 03 Şubat 2018 Cumartesi, 16:21

ANKARA- HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak 3. Olağan Kongresi öncesi, dün toplanan HDP Kadın Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı.

Ankara'da "Kadın Yaşamdır Cesaretle Yaşamı Savunuyoruz" şiarıyla 400 kadın delegenin katılımıyla yapılan konferansın sonuç bildirgesinde, direnişin en önünde yer alan kadınlar, tutsak kadınlar ve Rojavalı, Efrînli kadınlar selamlandı.

KADINLARIN VAR OLMA HAKKI YOK SAYILIYOR

AKP-MHP faşist ittifakının şiddet politikalarını sürdürdüğü ve pervasızca savaşı körüklediği belirtilen sonuç bildirgesinde, "Kadın kazanımları, örgütlülüğü, kimliği, yaşamı, varoluşu ve özgürlüğü ağır bir ideolojik politik saldırı altındadır. Kadınları iktisadi, sosyal, siyasal, entelektüel alandan tasfiye etmeye çalışan, kadınların var olma hakkını yok sayan bir siyasetle karşı karşıyayız. Kadını sorgusuzca erkeğe, devlete itaat çizgisine çekmek isteyen, kadına biçtiği rol üzerinden toplumu yeniden şekillendirmeye çalışan faşist bir saldırı düzenindeyiz" denildi.

Tüm bu saldırganlığa yanıtlarının "Kadın Yaşamdır, Cesaretle Yaşamı Savunuyoruz" olduğu kaydedilen sonuç bildirgesinde, "İrademizi evrensel kadın mücadelesiyle bütünleştiren temel değerler, özgürlük ve eşitliktir. Ortadoğu toprakları, coğrafyamız kadınları, 21. yüzyılın başı sayılan bu tarihsel anda bir kere daha insanlığın birikmiş en iyi değerlerini korumaya ve özgürlük içinde eşitçe yaşayabileceğimiz bir hayatı kurmak için ustalık yapmaya çağırıyor" denildi.

Toplumda en büyük itirazın kadınlardan yükseldiği belirtilen sonuç bildirgesinde, "Konferansımız Efrîn topraklarına, Efrîn halklarının uzun mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımlara, birlikte yaşam iradesine, kadın devrimine yöneltilmiş savaşı, işgal niyetlerini kadın direnişine mahkum ediyor ve 'barış' sözünü anlamına uygun bir yücelikte, kuvvetle sahipleniyor" denildi.

Tutuklanan tüm barış sözcülerini sahiplendiklerini belirten HDK Kadın Konferansı, mücadele programını şöyle açıkladı:

"-AKP-MHP faşist ittifakının, OHAL rejimine, KHK ile gerçekleştirdiği ihraçlara ve bu rejimin devletin yeniden dizaynı için kullanılmasına, meclisin, tasfiye edilmesine, faşizmin kurumlarını saray kanunlarıyla meşru hale getirmelerine karşı mücadeleyi büyüteceğiz.

EMEK DİRENİŞİNDE YER ALACAĞIZ

-Neoliberal piyasacı rejimin yarattığı ekonomik krizin sonuçlarına katlanmayacağız. Yoksulluk ve işsizliğe, emeğimizin güvencesiz ve ucuzlatılmış bir meta haline getirilmesine, kadın emeğini güvencesiz alana hızla iten iktisadi politikalara karşı çıkıyoruz. Emek direnişinin her halinde yer alarak, dayanışma göstererek büyüteceğiz.

-Sermayenin tarihi-kültürel varlıklara, doğaya, ekolojik sisteme karşı talancı saldırganlığı karşısında suyu, toprağı, doğayı koruyan kadınlar olarak mücadelenin en önünde olacağız.

ERKEK ŞİDDETİNE KADIN GÜCÜYLE KARŞI KOYACAĞIZ

-Özel ve kamusal alanın dinselleştirilmesine, kadınların yaşam biçimini belirlemek isteyen, kadınların bedenleri üzerindeki söz-karar hakkını ortadan kaldırmaya yönelik, eğitim başta olmak üzere sağlıktan çalışma yaşamına, kültür sanat alanından sokaktaki yaşama kadın düşmanlığı içeren müdahalelere izin vermeyeceğiz. Kadınların özgürlüğüne yönelen bu erkek egemen tahakkümcü sistemi ve siyasetlerini bir kere daha reddediyoruz. Özgürlüğümüze ve eşit yaşam talebimize yönelen devlet suretindeki erkek egemenliğine, onun toplumda karşılık bulmuş erkek şiddetine birleşik kadın gücüyle karşı koyacağız.

-Kadınlara yönelik şiddet, taciz, tecavüz saldırılarının artarak sürdüğü, faillerinin mahkemelerden 'saygın tutum' indirimleriyle cezasız kaldığı ve cezasızlığın sistematik hale geldiği bu süreçte en güçlü direnişimizi sürdürüyoruz. Kadınların özsavunma hakkını tanıyor, en güçlü özsavunma olan birleşik kadın gücünü geliştirme ve dayanışmamızı büyütme kararlılığımızı ifade ediyoruz.

-LGBTİ +'lere yönelik toplumda üretilen nefret söylemine, fiziki, psikolojik her türden şiddete, nefret cinayetlerine karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

-Çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinsel saldırının bireysel ve kurumsal faillerinin peşini bırakmayacağız. Kadınların mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımların yasal düzenlemelerle geri alınmasına, kadınların güvencesiz bırakılmasına izin vermeyeceğiz.

-Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit sistemi tüm hapishaneler ve topluma yayılmaya çalışılmaktadır. Siyasi iktidar faşizmin kurumsal inşasının, halklarla savaş siyasetinin taşlarını tecrit sistemiyle döşemektedir. Tecridin kaldırılması ve Sn. Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması gerektiğinin altını kuvvetle çiziyoruz. Kadın mücadelemizi tecrit sisteminin ortadan kaldırılması gündemiyle de büyüteceğiz.

TEK TİP ELBİSEYE KARŞI MÜCADELENİN İÇİNDEYİZ

-Hapishanelerde rehin tutulan siyasi tutsaklara yönelik uygulamaya konulan 'tek tip' elbise uygulaması aynı zamanda toplumu tektipleştirmenin bir parçasıdır. Bu uygulamaya insanlık onurunu koruyarak karşı koyacak olan tutsaklarımızı selamlıyor, faşist zorbalığın hapishanelere yönelik bu saldırganlığına karşı mücadelenin içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.

-8 Mart yaklaşırken biz kadınlar karanlığı yırtmak, eşit ve özgürce yaşamak için kadınlara birlik, mücadele ve dayanışma adına enternasyonal kadın mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz. Chiapas'tan Rojava'ya, Berlin'den Tahran'a, New York'tan İstanbul'a, Amed'den Efrîn'e direnen kadınların mücadelesi bizimdir.

-Faşizmin coğrafyanın her metrekaresini patriyarkal kapitalizm, milliyetçilik ve militarizm ile idare etmeye, yok saymaya, yok etmeye yöneldiği bu tarihsel aralıkta HDP Kadın Meclisi olarak büyük bir inanç ve kararlılıkla 8 Mart'ı karşılayacağız. Kadınların birleşik gücüyle 8 Mart'ta alanlarda olacağız.

Yürüyeceğimiz hat
Faşizmin kurumsallaşmasına karşı direniş hattıdır.
Yürüyeceğimiz hat
Kadın özgürlükçü, eşitlikçi 'Yeni Yaşam' yoludur.