ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

OHAL şartlarındaki büyüme yoksulluk yaratıyor

Sanayinin Sorunları ve Analizleri Raporu, ekonomideki yüksek büyüme rakamlarının, ithalata ve dış borçlanmaya bağımlı, işsizlik ve yoksulluk üreten bir politikanın ürünü olduğunu belirtildi.

Etkin Haber Ajansı / 21 Aralık 2017 Perşembe, 11:44

HABER MERKEZİ - İktisatçı Mustafa Sönmez tarafından hazırlanan Sanayinin Sorunları ve Analizleri Raporu, Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamlarının dış borçlanmaya dayalı, istihdam ve toplumsal refah sağlamayan yapısını ortaya koyuyor.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından açıklanan raporda, "2017 üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11'i, 9 ayda da yüzde 7,4'ü bulan Türkiye ekonomisinin bu performansının arka yüzünde bir dizi kırılganlık ve ötelenen sorun birikimi var" denildi.

Parıltılı büyüme verilerinin arkasında dönemsel dış dünya konjonktüründen kaynaklanan dış sermaye akışının ve özellikle sıcak para girişinin olduğu belirtilen raporda, "Bu dış kaldıracın yanında, AKP rejiminin bütçe açığını artırma pahasına uygulattığı kredi genişlemesi, vergi kolaylıkları, İşsizlik Sigortası Fonu’nu hovardaca harcattıran teşviklerden de söz edilmelidir" diye ifade edildi.

Rapora göre; 2017 boyunca dış borç ağırlıklı kaynak girişi 30 milyar doları bulurken sadece bu yıl 20 milyar dolara yakın sıcak para akışı yaşandı. Bu giriş, dolar kurunu Eylül ayına kadar aşağı çekerek ithalatı artırdı. Bu kaldıraçla büyüme artarken öte tarafta dış borç stoku 435 milyar dolara kadar çıkarak, firmaların döviz yükümlülükleri 212 milyar dolara kadar yükseltti.

Raporda ayrıca dövizdeki artışa dikkat çekilerek Merkez Bankası’nın faiz artırmasıyla, döviz fiyatının yüksek seyrini koruyarak ekonomiyi yüksek faiz-yüksek döviz kıskacına aldığı belirtildi.

EKONOMİ 2018'DE HIZLA İVME KAYBEDECEK

İçeride açılan ve 1,5 yılda yüzde 34’e ulaşan bol kepçe kredi genişlemesine kefil olan devlet hazinesinin, kredi dönüşlerinde aksama ile zor duruma gireceğinin vurgulandığı raporda, "Sıcak para ve kredi genişlemesi kaldıraçlarının üstünde yükselen büyüme, özellikle üçüncü çeyrekte iç tüketime yaslanmış, kısmen de yatırımlara odaklanmıştır. Yılın ilk 9 ayının tamamında, büyük çevre tahribatı, tarih ve doğa varlıklarını yıkıma dayanan inşaat furyasına karşılık, sanayiyi geliştirecek makine teçhizat yatırımlarında düşük tempo gözlenmesi vahim bir olgudur" yorumu yapıldı.

Söz konusu büyümenin OHAL ortamında ağır emek sömürüsüne dayandığı tespitini yapan raporda, "GSYİH verileri, işgücünün gelir pastasından aldığı payın hızla azaldığını, sermaye gelirlerinin ise işgücü aleyhine arttığını göstermektedir. Ayrıca, işgücü verileri, büyümenin istihdam yaratmadığını, yaratılmış görünen istihdamın geçici stajyer-kursiyer istihdamından kaynaklandığını ortaya koymaktadır" denildi.

Raporda, "iki haneli enflasyon, işsizlik, büyük bütçe açıkları ve cari açıkla, sıcak para girişine bağımlı büyümenin 2017’ye ağır maliyeti olduğunu, bu maliyetin 2018’e taşındığını belirtmek gerekir. Dış ve iç şartların zorlanarak, OHAL şartlarında gerçekleştirilen büyümenin 2018’de tekrarının mümkün olmayacağı , ekonominin 2018’de hızla ivme kaybedeceği ortadadır" tespitinde bulunuldu.