ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

En zengin yüzde 20 toplam gelirin yüzde 47'sini alıyor

En zengin yüzde 20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 47,2. En yoksul yüzde 20 ise toplam gelirin sadece yüzde 6,2'sini alıyor. Ciddi maddi yoksunluk oranı da artarak, yüzde 33'e yükseldi.

Etkin Haber Ajansı / 19 Eylül 2017 Salı, 10:23

ANKARA- Zengin daha zengin oldu, yoksullar ise daha da yoksullaştı. Resmi rakamlar da zengin fakir arasındaki uçurumun giderek arttığını ortaya koyuyor.

TÜİK, 2016 yılına ait "Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 47,2, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak yüzde 6,2 oldu.

Böylece toplumun en zengin yüzde 20’sinin geliri en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı 7,6'dan 7,7'ye yükseldi.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARTIYOR

TÜİK'in açıklamasına göre, gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. 2016 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,007 puan artış ile 0,404 olarak tahmin edildi.

TÜİK'in araştırmasına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,4 puanlık düşüş ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 21,2 oldu.

Araştırmaya göre, okur-yazar olmayanların yüzde 26,2’si, yükseköğretim mezunlarının yüzde 1,7’si yoksul.

SÜREKLİ YOKSULLUK YÜZDE 14,6

Sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsıyor. Buna göre, 2015 yılında sürekli yoksulluk oranı yüzde 15,8 iken 2016 yılında bu oran yüzde 14,6 oldu.

BORÇLANMA ARTTI

Nüfusun, yüzde 68’i konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu yüzde 65,4’ü yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle karşılayamadığını ve yüzde 17,4'ü konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.

TÜİK'in açıklamasında, Ffinansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluğun; çamaşır makinesi, televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıttığı belirtildi.

Söz konusu dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2015 yılında yüzde 30,3 iken 2016 yılında 2,6 puanlık artışla yüzde 32,9’a yükseldi.