ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız

DİSK Araştırma Enstitüsü sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi istatistiklerini yayınladı. DİSK işçilerin sendikasız, sendikalı işçilerin ise toplu sözleşmesiz olduğunu vurguladı.

Etkin Haber Ajansı / 11 Ağustos 2017 Cuma, 18:16

İSTANBUL- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) Temmuz 2017 sendikalaşma istatistikleri ile Aralık 2016 toplu iş sözleşmesi kapsamı istatistiklerini değerlendirdi.

DİSK-AR raporunda, resmi sendikalaşma oranının yüzde 12 olarak açıklanmasına rağmen, fiili sendikalaşma oranının yüzde 10 olduğu kaydedildi. Buna göre 2,2 milyona yaklaşan kayıt dışı işçi dikkate alınırsa fiili sendikalaşma oranı yüzde 10,3’e gerilediği görülüyor. Verilere göre sendikalı işçilerin yaklaşık üçte biri toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında.

Raporda, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi oranının yüzde 7,3, özel sektörde ise sadece yüzde 5,5 olduğu, işçilerin yüzde 90’ının sendikasız, yüzde 95’inin ise toplu iş sözleşmesiz olduğu belirtildi.

DİSK-AR'ın altını çizdiği bazı veriler ise şöyle:

*2013-2017 arasında sendikalı işçi sayısı 1 milyondan 1,6 milyona çıkmasına rağmen, sendika üyesi işçilerin yaklaşık 450 bini toplu iş sözleşmesinden yararlanamıyor.

*Sendikalaşmada yaşanan artışın temel nedeni kamu taşeron işçilerin sendikalaşması, ancak büyük bölümü toplu iş sözleşmesi kapsamında değil.

*Sendikalaşmanın en düşük olduğu işkolları yüzde 2,9 ile inşaat, yüzde 3,4 ile turizm ve yüzde 5,1 ile büro işkolu.

*Erkek işçilerde sendikalaşma oranı yüzde 13 iken, kadın işçilerde yüzde 8’dir.

*İstanbul yüzde 7,8 sendikalaşma oranı ile 81 il içinde 76. sırada.

DİSK ayrıca bir dizi talepte bulundu:

"Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi kapsamının yükseltilmesi için sendikal yasalar Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına uygun hale getirilmeli, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır."

"Toplu iş sözleşmesi yetki sistemi köklü biçimde değiştirilmeli. İşkolu, işyeri ve işletme barajları kaldırılmalı, toplu iş sözleşmesi yetkisi işçilerin özgür iradesiyle (referandum) ile saptanmalı, hantal ve anti-demokratik mevcut yetki sistemi değiştirilmeli."

"6356 sayılı yasada yer alan teşmil sistemi işlevli hale getirilmeli, yaygınlaştırılmalı ve toplu iş sözleşmeleri sendikasız işyerlerine ve işçilere de uygulanmalıdır."

Kamu kurum ve kuruluşlarında son zamanlarda giderek artan sendikal kayırmacılığa ve ayrımcılığa son verilmeli, kamu idaresi sendikal yönlendirme ve baskı yapmamalıdır."

"Kamuda taşeron çalıştırılmasına son verilmeli, taşeron işçiler kamu işçisi olarak kadroya alınmalı ve o işkolundaki toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilmelidir."