ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

BİSAM: Asgari ücret enflasyon karşısında eridi

BİSAM'ın Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Haziran Dönemi Raporu'na göre; asgari ücret enflasyon karşısında yüzde 2,7 oranında erirken, gizli yoksullaşma arttı.

Etkin Haber Ajansı / 03 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:16

İSTANBUL- Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Haziran Dönemi Raporu'nu açıkladı.

BİSAM raporuna göre; TÜİK tarafından yüzde 10,9 olarak açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış, kendi hesabına çalışanlar için yüzde 11,46, yevmiyelilerde yüzde 11,32 olarak gerçekleşti. En yoksul yüzde 20'lik dilim için yıllık enflasyona yüzde 11,21 olurken en zengin yüzde 20'lik dilim için bu oran yüzde 10,86 ile genel enflasyon seviyesinin altında kaldı. Aylık enflasyonun yüzde 0,27 oranında gerilerken yevmiyeliler yüzde 16 ile bu düşüşü daha az hissetti.

Enflasyonun toplumun her kesimine yaptıkları harcamalara göre farklı yansıdığını kaydeden BİSAM, "Örneğin gıda fiyatlarındaki artış dar gelirliyi daha fazla etkiliyor. Nitekim farklı gelir gruplarına ve statüye sahip olan kesimler, fiyat atışlarını farklı düzeylerde hissediyor. Tüm gelir grupları için tek bir Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Bunun bir sonucu olarak yaşadığımız enflasyon resmi enflasyon ile uyumsuzluk gösteriyor" diye belirtti.

ENFLASYON HESAPLAMASI YOKSULLAŞMAYI GİZLEDİ

TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçlarını kullanarak farklı gelir grupları için enflasyon hesaplaması yaptığını ifade eden BİSAM, "Bu hesaplamaya göre enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yaratıyor" diye vurguladı.

Bu sonuçlara göre; Haziran 2003-Haziran 2017 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 209 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 233. Yevmiyeli çalışanlar için yüzde 248. Emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 238. Nüfusun en yoksul yüzde 20'lik kesiminde yüzde 243 oldu. En zengin yüzde 20'lik dilim için ise enflasyon yüzde 228 olarak gerçekleşti. BİSAM, "Buna göre enflasyon yoksulu daha fazla vurdu" diye belirtti.

GİZLİ YOKSULLAŞMA ARTTI

BİSAM, Haziran 2003-Haziran 2017 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranlarını da hesapladı. Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı gelir gruplarının enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyduğunu kaydeden BİSAM, şu tespitleri yaptı: "Buna göre son 14 yıllık dönemde (Haziran 2003-Haziran 2017) gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 11,1 ile 'Yevmiyeliler', mesleğe göre yüzde 9,9 ile 'Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar', temel gelir kaynağına göre yüzde 10,5 ile 'Diğer Transferlerle Geçinenler' oldu. Enflasyon nedeniyle yaşanan gizli yoksullaşma en yoksul yüzde 20 için yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın en zengin yüzde 20 için gizli yoksullaşma yüzde 5,7 oldu."

ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA YÜZDE 2,7 ORANINDA ERİDİ

Asgari ücret geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artış göstererek Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dâhil 1404 TL. seviyesinde buna karşın enflasyon oranı resmi olarak yüzde 11,72 olarak gerçekleşti. Asgari ücret enflasyon karşısına alım gücünü bir yılda yüzde 2,7 seviyesinde kaybetti.

BİSAM, asgari ücretin alım gücü kaybı sebzede yüzde 14,2 meyvede yüzde 10,1, katı ve sıvı yağlarda yüzde 2,8, ette yüzde 9,2, ekmek ve tahıllarda yüzde 0,5, ilaçlarda yüzde 7,9, kirada yüzde 0,8, ulaştırmada yüzde 2,9 kayıp yaşadığının altını çizdi.

BİSAM raporunun sonuç kısmında, enflasyondaki hareketler doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role sahip olduğu, kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki fark istatistiklere yansımayan bir yoksulluğa neden olduğunu belirtildi.

Dar gelirli için ağırlığı son derece önemli olan kira ve gıdanın, sepetteki ağırlığının sistematik olarak azalması enflasyon verileri üzerinden yaşanan tartışmaları artırdığını ifade eden BİSAM, "Ayrıca yüksek enflasyonlu günlere geri dönüş yaşandığı bu dönemde ücret kayıpları derhal giderilmelidir" diye talepte bulundu.

KAYIPLARIN ÖNLENMESİ İÇİN TALEPLER

BİSAM, ücret kayıplarının önlenmesi için şunları talep etti:
"-Ücret artışlarında dar gelirlileri dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır.
-Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, yüksek değer taşıdığı için enflasyonu önemi oranda etkileyen ürünlerin mal sepetindeki ağırlığı gözden geçirilmeli, teknolojik gelişmeye koşut olarak fiyatları sürekli olarak gerileyen ürünler, sepetten çıkartılmalıdır.
-Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişiminden vaz geçilmeli. Sepetteki değişiklikler 5'er yıllık dönemler halinde gerçekleştirilmelidir.
-İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.
-Hükümetin TÜİK'e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan ve söylemlerden uzak durulmalıdır.
-Enflasyon hesaplamasında araştırma kapsamında belirtilen unsurlardan kaynaklı olarak yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir.
-Asgari ücrete yapılan artışın enflasyon verilerinin gerisinde kalmasından kaynaklı yaşanan kayıplar derhal giderilmelidir."