ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

BİSAM: Enflasyon yoksulu iki kat daha fazla yoksullaştırdı

BİSAM Şubat ayına ilişkin Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu'nu açıkladı. Rapora göre; enflasyonun yoksulu iki kat daha fazla yoksullaştırdı.

Etkin Haber Ajansı / 03 Mart 2017 Cuma, 14:24

İSTANBUL- Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Şubat ayına ilişkin Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Dönem Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre; TÜİK tarafından yüzde 10,13 olarak açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış, kendi hesabına çalışanlar için yüzde 10,76, düzenli ücretlilerde yüzde 10,43 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Enflasyondan en az etkilenenlerin yüzde 10,07 ile çalışmayanlar olduğunu belirtilen raporda, "Resmi olarak yüzde 0,81 olan Şubat ayı enflasyonu ise en çok yüzde 1,1'lik artış ile ücretsiz aile işçileri ve yüzde 1,07 ile profesyonel meslek sahiplerini etkiledi. Düzenli ücretliler için aylık enflasyon yüzde 1 sınırına geldi" denildi.

ENFLASYON HESAPLAMASI NEDENİYLE HERKES KAYIP YAŞADI

TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçlarını kullanarak farklı gelir grupları için enflasyon hesaplaması yaptığını hatırlatan BİSAM, bu hesaplamaya göre enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yarattığını ifade etti. BİSAM sonuçları şöyle sıraladı:
"-Şubat 2003-Şubat 2017 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 214 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 241,
-Çalışmayanlar için yüzde 248,
-Emeklilerde yüzde 246,
-Nüfusun en yoksul yüzde 20'lik kesimi için yüzde 252 oldu. En zengin yüzde 20'lik dilim için ise enflasyon yüzde 234 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon yoksulu daha fazla vurdu."

13 YILLIK DÖNEMDE EN FAZLA KAYBI 'YEVMİYELİLER' YAŞADI

BİSAM, Şubat 2003-Şubat 2017 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Buna göre; son 13 yıllık dönemde gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 12,2 ile "Yevmiyeliler", mesleğe göre yüzde 11 ile "Hizmet ve satış elamanları", temel gelir kaynağına göre yüzde 11 ile "Diğer Transferlerle Geçinenler", gelir gruplarına göre yüzde 10,85 ile En Yoksul Yüzde 20'lik gelir grubunda yer alanlar oldu. Enflasyon nedeniyle her kesim için gizli bir yoksullaşma yaşanırken, en yoksul yüzde 20 için bu kayıp yüzde 10,85 oldu. Buna karşın en zengin yüzde 20 için yoksullaşma yüzde 5,9 oldu. Enflasyon hesaplaması yoksulu daha fazla etkiledi. Yoksul enflasyondan zengine göre yaklaşık iki kat daha fazla etkilendi.

BİSAM raporunun sonuç bölümünde ise şu tespitler yapıldı: "Enflasyondaki hareketler doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role sahip. Kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki fark istatistiklere yansımayan bir yoksulluğa neden olmaktadır. Aynı zamanda sepete her yıl müdahaleye olanak tanıyan yöntem sonuçların güvenilirliği açısından soru işaretlerine neden oluyor. Dar gelirli için ağırlığı son derece önemli olan kira ve gıdanın, sepetteki ağırlığının sistematik olarak azalması, sorunları büyütüyor."

DAR GELİRLİLER İÇİN AYRI ENDEKS OLUŞTURULMALI

Bu nedenle ücret artışlarında dar gelirlileri dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulması gerektiğini belirten BİSAM, "Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, yüksek değer taşıdığı için ciddi bir biçimde enflasyonu etkileyen ürünlerin mal sepetindeki ağırlığı gözden geçirilmeli, teknolojik gelişmeye koşut olarak fiyatları sürekli olarak gerileyen ürünler, sepetten çıkartılmalıdır" dedi.

Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişiminden vaz geçilmesi gerektiğini vurgulayan BİSAM, sapetteki değişiklikler 5'er yıllık dönemler halinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HÜKÜMET TÜİK'E MÜDAHALEDEN VAZGEÇMELİ

İstatistik konseyinin kapsamının genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve denetiminin sağlanması gerektiğini ifade eden BİSAM, "Hükümet mensuplarının TÜİK'e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan ve söylemlerden uzak durmaları sağlanmalıdır. Enflasyon hesaplamasında yukarıda belirtilen unsurlardan kaynaklı yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir" dedi.