ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

Pendik Batı Mahallesi ikinci kez riskli alan ilan edildi

İstanbul'un Pendik İlçesi Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi'nin batısında kalan, 10.000 kişinin yaşadığı, 465 yapını bulunduğu 54 hektar büyüklüğündeki alan Bakanlar Kurulu kararıyla ikinci kez afet riskli alan ilan edildi.

Etkin Haber Ajansı / 10 Ocak 2017 Salı, 18:36

İSTANBUL- İstanbul'un Pendik İlçesi Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi'nin batısında kalan, 10.000 kişinin yaşadığı, 465 yapını bulunduğu 54 hektar büyüklüğündeki alan Bakanlar Kurulu kararıyla ikinci kez afet riskli alan ilan edildi.

Danıştay'a açtığı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle Pendik Batı Mahallesi Dayanışma Derneği ve 14 hak sahibinin açtığı duruşmalı davalar ile Danıştay 14. Dairesi, 14 Ekim 2015'te Bakanlar Kurulu Kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolunun kapalı olduğunu duyurarak yürütmesinin durdurulmasına, 6 Nisan 2016 da Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere iptaline karar vermişti.

Danıştay 14. Daire, oybirliği ile aldığı kararda, riskli alan kararına dayanak oluşturan Pendik Belediyesi'nin hazırladığı teknik raporu 'kanıtlayıcı' bulmamıştı.

Raporda bahsi geçen '465 adet yapının yüzde 87'sinin deprem statüsüne uygun yapılmadığı' tespitinin 'herhangi bir teknik inceleme yapılmadan' alındığı belirtildi. Danıştay, kararda Anayasa'nın 'Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması', 'Mülkiyet hakkı' ve İnsan Hakları Sözleşmesinin 'Mülkiyetin Korunması' maddelerine de atıfta bulunmuştu.

Mahkeme gerekçeli kararında şu ifadelere yer vermişti:
"Bahsedilen deprem statüsünün hangi teknik zorunluluklar içerdiği, kötü ve sağlıksız olduğu ileri sürülen yapıların hangi yapılar olduğu ve bu yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını ortaya koyan yukarıda belirtilen bilimsel verileri içeren herhangi bir teknik incelemenin yapılmadığı dolaysıyla işlemin dayanağı teknik raporun yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte olmadığı hususları dikkate alındığında, 6306 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğinin öngördüğü koşullarda detaylı bir teknik inceleme yapılmaksızın tesis edilen uyuşmazlığa konu alanın riskli alan ilan edilmesine ilişkin 13 Temmuz 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir."

Danıştayın yukarıdaki gerekçeli kararına rağmen Pendik Batı Mahallesi ikinci defa riskli alan ilanında şu ifadeler yer alıyor:
"6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2'nci ve ek 1'inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır."