ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

ATO: Öğretim üyesi alımında keyfiyet yaşanıyor

ATO, Resmi Gazete'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne öğretim üyesi alımı yapılacağına dair bir ilan yayımlanmasına ilişkin açıklama yaptı. ATO, eşitlik ölçüsünün dışında, önceden belirli kişilerin kadroya alınmak istendiğine dair haklı kaygılar yaşandığına dikkat çekti.

Etkin Haber Ajansı / 05 Ocak 2017 Perşembe, 11:46

ANKARA- Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tek yanlı biçimde belirtilen atama koşullarına ilişkin açıklama yayımladı.

ATO, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, üniversiteye "öğretim üyesi alımı" yapılacağına dair bir ilanın, 31.12.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Söz konusu ilanın 'aranan şartlar' başlıklı bölümünde yer verilen koşulların; yürürlükteki mevzuat hükümleri ile yargı karalarına aykırı biçimde, "münhasıran bilimsel kaliteyi artırma" amacına yönelik "objektif ve denetlenebilir nitelikte" olmadığı, her durumda kamu yararı ve hizmet gerekleri amacından saptığını belirtti.

Eşitlik ve hakkaniyet ölçütleri dışında önceden belirli kişi ya da kişilerin işaret edilerek öğretim üyesi kadrolarına alınmak istendiği yolunda tıp bilimi ve hekimlik camiasında haklı kaygıların gündeme geldiğini dile getiren ATO, Anayasa'nın ilgili maddelerini hatırlattı.

Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmakta olduğunu, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunun hükme bağlandığını ve güvenceye alındığını belirtti.

Devlet organları ve idare makamlarının, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğuna dikkat çeken ATO, yine açık bir yasal düzenlemeye kavuşturulmuş olan "Doçentliğe atama" ve "Profesörlüğe Yükselme ve Atama" konularını anımsattı.

Geçmişten beri üniversitelerde öğretim üyesi alımlarında, anılan hukuki ve kamusal gerekler ile eşitlik ve hakkaniyet ölçütleri dışında gerçekleştirilen idari tasarrufları öteden beri yakından izlediğini ve gerektiğinde yargı yoluna başvurduğunu kaydeden ATO, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tek yanlı biçimde belirlenen atama koşullarının, ilgili alanlarda bilimsel ve eğitsel nitelikleri arttırıcı özellikte olmadığı ve objektif ve denetlenebilir nitelikte olma özelliğini de taşımadığını gözlemlediğini duyurdu.

ATO şöyle açıkladı: "Odamız, Anayasa'nın 135. maddesi ile 6023 Sayılı Yasa hükümlerinin verdiği mesleğin ve hekimlerin hak ve menfaatlerinin koruma yükümlülüğü kapsamında, söz konusu keyfiyete karşı gerekli girişimlerde bulunacaktır."