ANASAYFA GÜNCEL DÜNYA POLİTİKA EMEK EKONOMİ YAŞAM GENÇLİK KADIN KÜLTÜR-SANAT ETHA ÖZEL ROPORTAJ ÇEVİRİ Et-TV Et-GALERİ ara

Yetkililer artık "işçilerin eğitimsizliğinden" yakınmasın

İşçilere mesleki eğitimi bile çok gördüler

Maden Mühendisleri Odası, iş kazalarından işçilerin "eğitimsizliği" ile yakınan yetkililere, "eğitim kursu" açılması için başvuru yaptı. Oda'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalaması istendi. Ancak Bakanlık'tan gelen protokol yazısı, "İşçiler eğitimsiz kalsın" der nitelikte.

Etkin Haber Ajansı / 13 Temmuz 2010 Salı, 13:26

MURAT SELENOĞLU- Her yıl ortalama 80 bin iş kazasının yaşandığı Türkiye'de yetkililer işçilerin "eğitimsizliği" ile yakınıyor. Maden Mühendisleri Odası, asli görevi olmamasına rağmen işçilerin eğitim için adım atmak istedi. Oda, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalamayı beklerken, gelen yazıyla şok oldu.

2008 yılında yürürlüğe giren Ağır ve Tehlikeli İşkolu Yönetmeliği'ne göre; ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan işçilerin mesleki eğitimden geçirilmesi zorunlu hale getirildi. Maden Mühendisleri Odası, direkt sorumluluk alanı olmamasına rağmen eğitim kursu açmak için girişimde bulundu. Açılacak eğitim kursları için Milli Eğitim Bakanlığı adres olarak gösterildi. Oda, Bakanlığa başvurarak bu isteğini dile getirdi. 8 defa "işi yokuşa süren" Bakanlık sonunda protokol için Oda'ya bir yazı gönderdi. MMO, protokolü imzalamayı beklerken gelen yazı ile şok oldu.

ELEKTRİK, SU VE PERSONELİN ÜCRETİ BİLE İSTENDİ

Gelen yazıda, kurs için gerekli, atölye ve laboratuvarda bulunmayan materyaller ile öğle yemekleri ve kurslarda kullanılacak su, elektrik parası, temizlik görevlileri ve personelin ücretleri dahil her şeyin Oda tarafından karşılanması istendi. Kurs süresince, işçilerin iş yerlerinde başına gelebilecek iş kazalarının sorumluluğu ile işçilerin sigorta primleri Oda'ya yüklendi.

BIRAKIN BU İŞLERİ YAPMAYIN DİYORLAR

Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mehmet Torun, "Aslında niyetleri belli. Böyle birşey olabilir mi? Biz fahri olarak birşeyler yapalım diyoruz. Resmen yokuşa sürüyorlar. 'Bırakın bu işleri yapmayın' diyorlar. İlginçtir benzer protokolü işveren sendikası ile imzaladılar. Biz aynısını isim değiştirerek gönderdik. Ve gelen cevap bu" dedi.

Genel Başkan, şöyle konuştu: "İş kazaları artmaya başlayınca Oda olarak inceledik. Dedik ki eğitimi sadece mühendislerimize vermemiz yetmeyecek. Çünkü bu işte mağdur olanlar işçiler. İşçilerin eğitilmesi gerekiyor. Türkiye'de sendikalar bu işlere giremiyor ya da girmiyor. Asli görevimiz olmasa da ya da kimse bizi zorlamasa da bu kazaların önlenmesi için iş öncesi eğitime destek olmak istedik. Nasıl yapalım? Sadece kendi yağıyla kavrulacak bir yapıyı kuralım ve bu eğitimleri verelim. Bu eğitimi vermek için sorduk nasıl verilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi. MEB'e başvurduk, 'böyle birşey yapmak istiyoruz. Bir protokol çerçevesinde yapabiliriz' önerisinde bulunduk. Önce yapmak istemediler. Halk Eğitim Merkezleri yapıyor dediler. Protokol taslağı gönderdik. Geri gönderdiler, tekrar gönderdik. Bu 7-8 defa gitti, geldi. Daha sonra baktık ki MEB işveren sendikası ile protokol imzalamış. Biz de işveren sendikasının protokolünü gönderelim imzalayalım başlayalım bu eğitimlere diye düşündük. Çünkü kazalar devam ediyor. Tamam gönderin bir inceleyelim dediler. İşte cevap bu oldu."

İŞTE BÖYLE BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ

Torun, "Bizim burada bir ticari rantımız yok, kaygımız yok, gelir ya da beklentimiz yok. Ama böyle bir sonuç çıkıyor. Burada amaç üzüm mü yemek bağcıyı mı dövmek" diye sordu.

Torun, Edirne Keşan'da üç madencinin yaşamının yitirdiği kazanın ardından maden ocağı sahibinin açıklamalarını hatırlattı, "Şimdi işveren diyor ki; 'işçi şuraya kaçsaydı kurtulurdu. Buraya kaçmadılar öldüler.' Bu kadar talihsiz bir açıklama olur mu? Siz önceden işçiye, olası risklere karşı nasıl davranması gerektiğini anlatacaksınız. İşte böyle bir ülkede yaşıyoruz. İşverenler böyle davranıyor. Devlet böyle davranıyor. Yani neresinden tutsanız elinizde kalan bir olay" dedi.

KURSLAR İÇİN ODA'DAN İSTENEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER

-Kurslar için gerekli olan atölye ve laboratuvarlarında bulunmayan makine, teçhizat ve sarf malzemesini temin eder.

-Kurslar için ihtiyaç duyulan ders notları ve eğitim dökümanlarını, kursiyer sayısı kadar çoğaltarak merkez müdürlüğe teslim eder. Gerekli görülmesi halinde ders notlarını merkez müdürlüğü ile koordine sağlayarak hazırlar/hazırlatır ve telif ücretini karşılar.

-Kursiyerlerin kurs süresince, imkanlar ölçüsünde, karşılıksız olarak öğle yemeklerini verir.

-Kurs süresince merkezin elektrik, su, ısıtma masraflarının fatura bedelinin merkez müdürlüğü ile belirlenecek yüzdesi miktarına göre tutarını öder.

-Eğitim ve öğretim müddetince, kursiyerlerin ve eğiticilerin her türlü iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı ilgili mevzuata uygun olarak sigortalanmasından ve bu kazalardan doğacak her türlü hakların ödenmesinden ODA sorumludur.

-Meslek kursu veya geliştirme ve uyum kursu düzenlenecek merkezler, ODA tarafından eğitime başlanmadan 15 gün önce onay alınmak üzere İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilir.

-Bu protokol kapsamında açılacak kursların programları, öncelikle Bakanlıkça hazırlanmış, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve halen merkezlerde uygulanmakta olan programlar uygulanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayınlanmamış mesleklerin programlarının kullanılması halinde, ilgili alan öğretmenleri ve ODA uzmanlarının işbirliği ile varsa meslek standardına uygun olarak, yoksa meslek alanının özelliğine göre kişiye kazandırılması gereken yeterlilik esas alınarak modüler yapıya uygun olarak hazırlanır ve Valiliğin (il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün) onayından sonra uygulanır.

-Kursta, MEB tarafından hazırlanan modüler öğretim programları ile ilgili Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan temel ders kitapları, iş ve işlem yaprakları ile MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca uygun görülen diğer materyaller ve ders notları kullanılır.

-Oda tarafından kurslarda eğitim-öğretim, elektrik, su, büro ve temizlik hizmetleri için görevlendirilen personelin masrafları ile diğer yönetim giderleri karşılanır.

-Kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenler ile büro ve temizlik hizmetlerinde görevlendirilen personele merkez müdürlüğünce düzenlenecek bordro karşılığında kursun bitimini takip eden ayın ilk haftası içerisinde ödeme yapar.

-Kurslarda verilecek teorik eğitimler merkezlerde, pratik eğitimler ise mevzuata göre İş Güvenliği Tedbirleri alınmak şartı ile iş yerlerinin eğitim birimlerinde de yapılabilir. Eğitim müddetince, kursiyer ve eğitici personelin iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve hukuki bedellerin karşılanmasından Oda ve işletme müştereken sorumludur.

-Taraflardan birinin bu protokolde belirtilen esaslara uymadığının belgeye dayalı ve yazılı olarak karşı tarafa bildirmesi halinde fesih hakkı doğar. Genel müdürlüğün protokolü hiçbir mazeret göstermeden fesih hakkı saklıdır.